เกาหลีใต้

หมวดหมู่รอง

 • KOR-SB005 Korea Lighting Festival

    รหัสทัวร์   KOR-SB005
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   "Romantic Lighting Festival"
    ชม The Garden of Morning Calm
    ไร่สตรอบอรี่, เอเวอร์แลนด์, เล่นสกี (กพ.)
    เรียนทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก (มีค.)
    สายการบิน   4วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
    ราคาเริ่มต้น                 15,999 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                            

 • KOR-SG002 Korea Lighting Festival

    รหัสทัวร์   KOR-SG002
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   "Miracle Koreal"
    ชมสวน Ansan Starlight Village
    เกาะนามิ, ไร่สตรอบอรี่, ล็อตเต้เวิลด์
    เรียนทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Jin Air
    กำหนดการเดินทาง   มีนาคม 2561
    ราคาเริ่มต้น                 14,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                              

 • KOR-TW004_KOREA IN WINTER

    รหัสทัวร์   KOR-TW004
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   KOREA PLUS+JOY WINTER
    อช.ซอรัคซาน เกาะนามิ เล่นสกี
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Eastar Jet
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 13,500 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                

 • KOR-TW005 บินตรงสู่ >> เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

    รหัสทัวร์   KOR-TW005
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   BUSAN IN WINTER
    วัดแฮดงยงกุงซา ลานสกี
    ซานโตรินี่เกาหลี
    สายการบิน   4วัน 2คืน  |  บิน Eastar Jet
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 10,300 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                

 • KOR-TW006 KOREA IN WINTER

    รหัสทัวร์   KOR-TW006
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   KOREA SPECIAL WINTER
    เกาะนามิ ล็อตเต้เวิลด์ ลานสกี
    สายการบิน   4วัน 2คืน  |  บิน Eastar Jet
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 11,200 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                               

 • KOR-TW007 บินตรงสู่ >> เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้

    รหัสทัวร์   KOR-TW007
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   HOT PROMOTION JEJU WINTER
    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน สวนส้ม
    วัดซันบังซา ปล่องภูเขาไฟ
    สายการบิน   4วัน 2คืน  |  บิน Eastar Jet
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 9,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                              

 • KOR-ฺฺZG007 KOREA IN WINTER

    รหัสทัวร์   KOR-ZG007
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   LET IT SNOW IN KOREA
    เล่นสกี ล็อตเต้เวิลด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   4วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560
    ราคาเริ่มต้น                 17,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                               

 • KOR-ฺฺZG008 KOREA IN WINTER

    รหัสทัวร์   KOR-ZG008
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   SNOW FROST IN KOREA
    เล่นสกี (( พักสกีรีสอร์ท ))
    เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560
    ราคาเริ่มต้น                 19,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                               

 • KOR-ZG009 KOREA IN WINTER

    รหัสทัวร์   KOR-ZG009
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   PERFECT SKI IN KOREA
    เล่นสกี (( พักสกีรีสอร์ท )) อช.ซอรัคซาน
    เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Thai Airways
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560
    ราคาเริ่มต้น                 22,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                               

 • KOR-ZG010 KOREA IN WINTER

    รหัสทัวร์   KOR-ZG010
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   SKI WINTER IN KOREA
    เล่นสกี เอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   ธันวาคม 2560
    ราคาเริ่มต้น                 17,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                               

 • KOR-SB003 KOREA ICE FISHING

    รหัสทัวร์   KOR-SB003
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   Cool Ice Fishing Festival
    ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี เกาะนามิ
    ล็อตเต้เวิลด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   มกราคม 2561
    ราคาเริ่มต้น                 17,999 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                   

 • KOR-SB004 KOREA ICE FISHING

    รหัสทัวร์   KOR-SB004
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   Winter Ice Fishing Memories
    ตกปลาน้ำแข็ง (( พักสกีรีสอร์ท ))
    เล่นสกี ล็อตเต้เวิลด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   มกราคม 2561
    ราคาเริ่มต้น                 19,999 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                 

 • KOR-ZG011 KOREA ICE FISHING

    รหัสทัวร์   KOR-ZG011
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   Korea Ice Freezing
    ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี
    ล็อตเต้เวิลด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   4วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 16,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                 

 • KOR-ZG012 KOREA ICE FISHING

    รหัสทัวร์   KOR-ZG012
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   Korea Winter Light
    ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี
    เอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอรี่
    เทศกาลไฟ Garden of The Morning Calm
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Thai Airway
    กำหนดการเดินทาง   มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 23,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                 

 • KOR-ZG013 KOREA ICE FISHING

    รหัสทัวร์   KOR-ZG013
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   Korea Snow Fishing
    ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี
    เอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 17,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                
 • KOR-ZG014 KOREA ICE FISHING

    รหัสทัวร์   KOR-ZG014
    ชื่อโปรแกรมทัวร์   Korea Fishing & Ski
    ตกปลาน้ำแข็ง
    เล่นสกี (( พักสกีรีสอร์ท ))
    เอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอรี่
    สายการบิน   5วัน 3คืน  |  บิน Air Asia X
    กำหนดการเดินทาง   มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
    ราคาเริ่มต้น                 19,900 บาท/ท่าน
        สอบถามเพิ่มเติม
      ช้างพลาย แทรเวล
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717
                        080-818-1434
          Line ID :  lukchang007
                                                                                                

เที่ยวเกาหลี ชมเทศกาลไฟประดับ 5วัน 3คืน บิน LJ เที่ยวเกาหลี ชมเทศกาลไฟประดับ 4วัน 3คืน บิน XJ เที่ยวไต้หวัน นังรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน อช.ทาโรโกะ เที่ยวไต้หวัน เมืองเกาสง โดย EVA Air เที่ยวไต้หวัน นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เที่ยวเกาหลี เล่นสกี พักสกีรีสอร์ท เที่ยวเกาหลีเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เที่ยวเกาหลี เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm คุนหมิง ภูเขาหิมะ แผ่นดินสีแดง 5วัน เที่ยวไต้หวัน ชมซากุระ 5วัน มค.-มีค.61 เที่ยวฮ่องกง ชิมอาหารทะเลลียุนมุล 3วัน เที่ยวฮ่องกง 4 เมือง 4วัน 3คืน บิน HX Hot Promotion!! ฮ่องกง ดีสนี่ย์แลนด์ 3วัน เที่ยวฮ่องกง 4 เมือง 4วัน 3คืน บิน CX เที่ยวฮ่องกง 4 เมือง 4วัน 3คืน บิน FD เที่ยวฮ่องกง 4 เมือง 4วัน 3คืน บิน CX เที่ยวฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (HX เช้า-ดึก) เที่ยวลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง โดย FD เที่ยวลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนี่ยว โดย PG เที่ยวลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนี่ยว โดย FD เที่ยวลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง โดย PG บินตรงสู่>> บาหลี มหาบุโรพุทโธ โดย TG บินตรงสู่>> บาหลี วิหารกลางน้ำ วัดทานาล็อต บินตรงสู่>> บาหลี ชมบารองแด๊นซ์ เยือนเกาะบาหลี มหาบุโรพุทโธ โดย GA ปักกิ่ง ราคาพิเศษ 2 กรุ๊ปเท่านั้น!! เที่ยวไต้หวัน อช.อาลีซาน ฟาร์แกะชิงจิ้ง เที่ยวไต้หวัน อช.อาลีซาน ฟาร์ดอกไม้จงเซ่อ เที่ยวไต้หวัน 3 อุทยาน มค.-มีค.61 เยือนอินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู ท่องแดนมังกร ซีอาน สุสานทหารดินเผา เที่ยวไต้หวัน 3 อุทยาน นั่งกระเช้า ชมดอกซากุระ เที่ยวไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ชมดอกซากุระ เที่ยวไต้หวัน ชมซากุระ 4วัน 3คืน โดย TG เที่ยวพม่า ไห้พระ อิ่มบุญ 3วัน บิน FD เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เมืองเฟิงห่วง ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัด ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน ไต้หวัน Hot Price KOREA IN WINTER KOREA IN WINTER เที่ยวเกาหลีเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง KOREA IN WINTER KOREA IN WINTER KOREA IN WINTER KOREA IN WINTER เที่ยวเกาหลี เกาะเชจู KOREA IN WINTER เที่ยวเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

TAT License 11/06774

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
67678